Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2013-2014 κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υπο βά λο υν αί τη ση μ ε τα απ αρ αί τη τ α δικ αιο λο γ η τ ικ ά α π ό 12 – 08 – 2013 έ ως 23 – 08 – 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: