Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών

Σύσταση Νέων οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών
Εγκρίθηκαν 2.000 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
Τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και δύο χιλιάδων ενενήντα έξι (2.096) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί του σχολικού έτους 2009-2010, ενέκρινε με απόφασή του το υπ. Οικονομίας.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


1) 611 οργανικές θέσεις στον κλάδο των δασκάλων ΠΕ 70.

α) 34 θέσεις από ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων.

β) 77 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ολοήμερα το 2008.

γ) 500 θέσεις για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας δημοτικών σχολείων.

2) 366 οργανικές θέσεις στον κλάδο των νηπιαγωγών ΠΕ 60.

α) 52 θέσεις από ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων.

β) 141 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων νηπιαγωγείων που χαρακτηρίστηκαν

ολοήμερα το 2008 και το 2009.

γ) 173 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων κλασικών τμημάτων νηπιαγωγείων.

3) 77 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 06 Αγγλικής γλώσσας.

4) 14 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής αγωγής.

5) 58 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 16 Μουσικής.Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΕ01 Θεολόγοι 79

ΠΕ03 Μαθηματικοί 17

ΠΕ04 Φυσικοί - Χημικοί - Βιολόγοι -Γεωλόγοι 149

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 73

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 167

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας 122

ΠΕ08 Καλών Τεχνών 65

ΠΕ09 Οικονομολόγοι 87

ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι 57

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 366

ΠΕ12 Μηχανικοί 25

ΠΕ13 Νομικής και Πολιτικών Επιστημών 39

ΠΕ14 Ιατροί - Οδοντίατροι -

Φαρμακοποιοί - Νοσηλευτές 75

ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας 34

ΠΕ16 Μουσικοί 129

ΠΕ17 Τεχνολόγοι 134

ΠΕ18 Πτυχιούχοι ΤΕΙ 289

ΠΕ19 Πληροφορικής ΤΕΙ - ΑΕΙ 80

ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών 42

ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και

Θεωρίας της Επιστήμης 25

ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας 14


ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας 16

ΤΕ16 Μουσικής 12

Αναπληρωτές

Η πρόσληψη 9.000 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2009/10 εγκρίθηκε, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 11.915 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (3.600.000 ώρες) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν εκτός των άλλων η πρόσληψη 30 Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 35 μονίμων Εκπαιδευτικών, αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), στα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, 37 μονίμων Εκπαιδευτικών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, 150 Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κλπ. http://www.meafora.gr/?p=1302
http://www.edugate.gr/ek-ty/22-08-09-20

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Πρόσκληση σε διάλογο

Οι σύλλογοι Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας (αποφοίτων ΕΑΠ και πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας) προσκαλούν σε ανοιχτό διάλογο τους συλλόγους καθηγητών αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.


Προς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα, Fax: 2103619500

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟY (APELF)

Αγ. Δημητρίου Όπλων 54, 104 45 Αθήνα, Fax: 2108321879

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τ.Θ. 51717 Τ.Κ. 14503 Αθήνα, Fax: 2102777648

Αρ. Πρωτ. 24

Αθήνα, 5/8/2009

Θέμα: Ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει των ζητημάτων που έχουν προκύψει ύστερα από τις προτάσεις της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και αφορούν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, στην υποβολή προτάσεων και τον ανασχηματισμό των αναλυτικών προγραμμάτων για την Α/θμια και τη β/θμια εκπαίδευση, σας καλούμε σε ανοιχτό διάλογο προκειμένου να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε προτάσεις που ενδεχομένως θα βοηθήσουν στην καλύτερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στην εδραίωση του θεσμού της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι το ζήτημα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μας αφορά όλους το ίδιο και εκτιμούμε τον αγώνα που έχετε διεξάγει μέχρι σήμερα για την εδραίωση του θεσμού της πολυγλωσσίας και της ισότιμης συμμετοχής όλων των γλωσσών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Παρόλα αυτά μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι πολλοί συνάδελφοι, υπερασπιζόμενοι τα συντεχνιακά τους δικαιώματα, βάλλουν εναντίον της διδασκαλίας της ιταλικής και της επικείμενης εισαγωγής της ισπανικής γλώσσας, λησμονώντας τους αγώνες για ισότιμη αντιμετώπιση όλων των γλωσσών. Πιστεύουμε ότι τέτοια ατυχή φαινόμενα δεν έχουν θέση σε ένα διάλογο μεταξύ συναδέλφων και σας καλούμε για μια από κοινού αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων που άπτονται των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών θεμάτων.

Στο Νέο Σχολείο δεν μπορούμε να μιλάμε για βασικές και δευτερεύουσες ευρωπαϊκές γλώσσες, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πουθενά στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο μαθητής να διδάσκεται υποχρεωτικά από την Α/θμια έως το τέλος της Β/θμιας εκπαίδευσης δυο ξένες γλώσσες που ο ίδιος θα επιλέξει.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας, ζητάμε τη σύμπραξη στον κοινό αγώνα προβάλλοντας τα εξής αιτήματα:

1. Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση με επίπεδα.

2. Επέκταση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο από τη Δ’ τάξη.

3. Διδασκαλία των ξένων γλωσσών με παραπάνω ώρες διδασκαλίας στο ολοήμερο σχολείο και στη συνέχεια στην ενισχυτική διδασκαλία του ολοήμερου.

4. Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ, όπως συμβαίνει και στα γενικά λύκεια, με τον μαθητή να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυμεί.

5. Δημιουργία εργαστηρίου ξένων γλωσσών.

6. Προώθηση ευρέως φάσματος πολυγλωσσίας. Στόχος είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να επιτύχουν ένα βαθμό επικοινωνιακής ικανότητας σε 2 γλώσσες πέραν της μητρικής.

7. Επιμόρφωση των καθηγητών των ξένων γλωσσών για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

8. Συμμετοχή των ξενόγλωσσων καθηγητών στη διαμόρφωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, αλλά και της επιλογής του διδακτικού υλικού.

Με χαρά θα δεχτούμε τις προτάσεις σας και ελπίζουμε σε μια σύντομη ανταπόκρισή σας και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας.

Φιλικά,


Εκ μέρους του Σ.ΚΑ.Ι.Φ.: Ποπετσίδης Γ.

Εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ. του Ε.Α.Π. : Θεοδωροπούλου Δώρα

Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ. :Κατσικάρη Χριστίνα


Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων

Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ.)

Πληροφορίες:

Κατσικάρη Χριστίνα, πρόεδρος ΔΣ

Ακαδημίας 63

Τ.Κ.10678,ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 6943-701085

Fax: 210-3825708, aplifhi@yahoo.gr


Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων

Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Πληροφορίες:

Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ

Μακεδονίας 6, Μοσχάτο Τ.Κ.18345

Τηλ: 6932770277, Fax: 2109576978

e-mail: skaigkf@yahoo.gr, info@skaigf.gr


Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων

Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού

του Ε.Α.Π. ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.
Πληροφορίες:

Δώρα Θεοδωροπούλου, πρόεδρος ΔΣ

Licenciados.isp@gmail.com,

Τηλ.: 6978-602520