Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Μη ύπαρξη δημοσιονομικού οφέλους από την κατάργηση των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ34 Ιταλικής και ΠΕ40 Ισπανικής,


Μη ύπαρξη δημοσιονομικού οφέλους από την κατάργηση των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ34 Ιταλικής και ΠΕ40 Ισπανικής,
του συναδέλφου Νίκου Παππού.
Eπιστολή στο Κοινοβούλιο για την κατάργηση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.
Η παρούσα επιστολή άρχισε να αποστέλλεται την 11η Ιουλίου και η αποστολή της ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες στις 12 Ιουλίου 2013.
Η επιστολή στάλθηκε, μέσω συγκεντρωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μελών-Βουλευτών όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που απαρτίζουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πλην της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής, καθώς και σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.
Αυτό έγινε για να αποφευχθεί η καθυστέρηση που θα δημιουργούσε η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον/στην κάθε Βουλευτή και Ευρωβουλευτή ξεχωριστά.
Επειδή δεν υπάρχει πλέον για εμάς τους καθηγητές Ιταλικής και της Ισπανικής ο θεσμικός χρόνος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, των 25 ημερών για απαντήσεις σε αναφορές, ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, στόχος μας είναι οι Βουλευτές να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να παρέμβουν άμεσα στη συζήτηση που διεξάγεται από χθές, σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του οποίου η ψήφιση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου.
Το κείμενο της επιστολής, ανάλογα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία απευθύνεται, εμφανίζει διαφορές στην προσφώνηση και σε κάποια σημεία στο περιεχόμενό του.
Σας γνωστοποιώ την επιστολή που στάλθηκε στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, οι οποίες συναποτελούν τη νέα Κυβέρνηση.
Εύχομαι οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής να εξαιρεθούν από την λίστα των υπό κατάργηση κλάδων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
…………………………………………………………………
Aξιότιμα Μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με το Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο σκοπεύετε να ψηφίσετε στο Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 82 – «Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», συμπεριλαμβάνετε στους υπό κατάργηση κλάδους και τους νεοσύστατους και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, οι οποίοι συστάθηκαν επί Υπουργίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και Άρη Σπηλιωτόπουλου, καθώς και επί Υφυπουργίας Ανδρέα Λυκουρέντζου και Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου.
Ο κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής συστάθηκε με το υπ’ αρ. 204/ 2-6-2006 Π.Δ. (ΦΕΚ 208/τ.Α’/4-10-2006) και με το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Ε.Π.Θ της 29ης Αυγούστου 2008 ανακοινώθηκε η εισαγωγή της Ιταλικής γλώσσας από το σχολικό έτος 2008 – 2009 σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
Η παραπάνω δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πέντε καινοτόμων πολιτικών με τίτλο «Έλληνας πολίτης της Ευρώπης – Έλληνας πολίτης του κόσμου» που εγκαινίασε η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ και συγκεκριμένα στη γλωσσομάθεια και την πολυγλωσσία.
Mε την υπ’ αρ. 111800/Γ2/02.09.2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, αποφασίστηκε η είσοδος της Ιταλικής γλώσσας στα Γυμνάσια όλης της χώρας.
Ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής συστάθηκε με την υπ’ αρ. 43140α /Δ2/17-08-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1802/31-08-2009, τ. Β΄) και ανακοινώθηκε ότι από το σχολικό έτος 2009 – 2010 θα εισαχθεί και η Ισπανική Γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105957/Γ2/03-09-2009 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σήμερα στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρετούν ανά την επικράτεια 31 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής από τους οποίους οι 18 είναι πολύτεκνοι, ενώ δεν υφίσταται ουδείς μόνιμος καθηγητής Ισπανικής, διότι ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής συστάθηκε μεταγενέστερα της τελευταίας προκήρυξης του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών (υπ.αρ 3Π/2008 – ΦΕΚ 516/08-10-2008).
Επί Υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου και επί Υφυπουργίας Εύης Χριστοφιλοπούλου με την υπ’ αρ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1575) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ προστέθηκε ως προϋπόθεση, με σκοπό την αναστολή της διδασκαλίας των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής), η ανάγκη ύπαρξης οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) που θα διδάσκονται οι μαθητές.
Με 3.163 διορισμένους εκπαιδευτικούς Γαλλικής, 1.744 διορισμένους εκπαιδευτικούς Γερμανικής – (Αριθμός υπηρετούντων εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής έως 30 – 07 – 2012, σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσίευσε η εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ σε άρθρο του Μιχάλη Νοβολιανίτη στις 6 Αυγούστου του 2012: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63694477), 31 διορισμένους εκπαιδευτικούς Ιταλικής και 0 διορισμένους εκπαιδευτικούς Ισπανικής ανά την επικράτεια, κατέστη ολοφάνερο ότι οι μαθητές, ακόμη και αν ενημερώνονταν και επέλεγαν τις νέες ξένες γλώσσες (Ιταλική, Ισπανική), ελλείψει διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, ήταν υποχρεωμένοι να επιλέξουν μεταξύ των παλαιών προσφερόμενων ξένων γλωσσών (Γαλλικής, Γερμανικής).
Παρόλο που υπήρξαν προφορικές διαβεβαιώσεις από το νυν Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ως προς την κατάργηση της προϋπόθεσης περί ύπαρξης μόνιμου εκπαιδευτικού και την αλλαγή της Υ.Α. για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), ώστε να μπορούν να προσληφθούν και ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής και Ισπανικής, ελλείψει μόνιμου διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, αποφασίζετε σήμερα να καταργήσετε τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής και να μας στερήσετε ακόμη και την ελπίδα, όταν και όποτε ανακάμψει δημοσιονομικά το κράτος, να αξιοποιήσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεσπίσατε εσείς για εμάς τους πτυχιούχους των τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ και Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π και Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Για ποιο λόγο ιδρύθηκαν τα τμήματα της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και επιπλέον εσείς αποφασίσατε να διατηρήσουν την αυτονομία τους στο Σχέδιο Αθηνά; Για να παράγουν ανέργους, ή για να διδάσκουν κάποιοι/κάποιες το γνωστικό τους αντικείμενο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Δημιουργείται η εντύπωση ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α λειτουργεί μεροληπτικά, διότι ενώ έχει ανασταλεί από το σχολικό έτος 2011 – 2012 η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια) και επίκειται η κατάργηση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) διατηρείται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), εισάγεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού), βάσει της υπ’ αρ. Φ.12/773/77094/28-07-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1139/2006) του ΥΠ.Ε.Π.Θ και με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/04-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B’ 1493/2012) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, συστήνονται οι κλάδοι ΠΕ 05 Γαλλικής και ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σας παρακαλώ θερμά στη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου να επανεξετάσετε και να εξαιρέσετε από την επικείμενη κατάργηση τους νεοσύστατους και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, oι οποίοι δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι από το σχολικό έτος 2011 – 2012 με την προσθήκη της προϋπόθεσης περί ύπαρξης μόνιμου εκπαιδευτικού στην υπ’ αρ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1575) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, σταμάτησαν να προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής και Ισπανικής και από την τελευταία έκδοση της υπ’ αρ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08-10-2008) προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στην οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά η σύσταση των λιγοστών 9 θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για το νεοσύστατο κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, έκτοτε δεν εκδόθηκε νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών, ώστε να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.
Οι νεοσύστατοι και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν ευθύνονται για τους διορισμούς που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες από τις παρελθούσες πολιτικές ηγεσίες.
Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής, Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας
http://paspif.gr/e-4-40/
 

Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση Iταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

              

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


 


 


Αθήνα, 11.7.2013


 


 


Τα μέλη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την προτεινόμενη κατάργηση των ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 (Iταλικής και Ισπανικής Γλώσσας) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


 


Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει αυτήν την κατάργηση του συνόλου των οργανικών θέσεων των καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας συνιστά κατάφωρο πλήγμα στην Δημόσια Παιδεία, καθώς περιορίζεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας.


 


Θεωρούμε ότι, στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η Πολιτεία οφείλει να εξοπλίζει τους νέους με γνώσεις και εφόδια που θα τους επιτρέπουν να σταθούν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον με αξιώσεις. Και η γλωσσομάθεια είναι σαφώς ένα από τα πλέον ουσιαστικά ‘εργαλεία’. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες η γλωσσομάθεια συνιστά ένα απαραίτητο συγκριτικό πλεονέκτημα.


 


Καλούμε με τον πλέον έντονο τρόπο την Πολιτεία να ανακαλέσει την απόφαση για την κατάργηση των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 (Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας) και να μην περιορίσει την δημόσια και δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών, ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εφόδια για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.


 


Επιπλέον, η κατάργηση των θέσεων θέτει τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα με δυσμενέστατες επιπτώσεις στους ίδιους και στις οικογένειές τους.


 


 


Εκ μέρους του Τμήματος


Φρειδερίκη Μπατσαλιά


Πρόεδρος

http://www.gs.uoa.gr/proboli-newn/diamartyria-gia-thn-proteinomenh-katarghsh-italikis-kai-ispanikis-glossas-sth-deyteroba8mia-ekpaideysh.html

Ευχαριστουμε για την συμπαράσταση

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -
Αθήνα, 11/7/2013,
Τελικά το βαρέλι δεν έχει πάτο -
Στο νομοσχέδιο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα, το νέο «μίνι μνημόνιο» που πρόκειται να ψηφιστεί την ερχόμενη βδομάδα στη Βουλή, συμπεριλαμβάνεται η πρόταση κατάργησης των κλάδων ιταλικής (ΠΕ 34) και ισπανικής (ΠΕ 40).
Δεν μας εξέπληξε αυτή η πρόταση καθώς μετά από τρία χρόνια εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών, τρία χρόνια συνεχούς υποβάθμισης του αγαθού της Δημόσιας Παιδείας, τρία χρόνια μισθολογικών περικοπών, ξεθεμελιώματος εργασιακών δικαιωμάτων και διάλυσης της κοινωνίας στο σύνολό της, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι πρέπει να έχουν πειστεί πλέον πως και το πιο απίθανο είναι πιθανό στην Ελλάδα!
Δεν παύει, σε κάθε περίπτωση, αυτή η πρόταση να αποτελεί ένα ακόμη δείγμα προχειρότητας και ακραίας, τυφλής και δογματικής νεοφιλελεύθερης προσήλωσης της κυβέρνησης. Αναρωτιόμαστε:
- Τι δημοσιονομικό όφελος θα προκύψει από την κατάργηση δύο κλάδων που δεν επιβαρύνουν καθόλου τον προϋπολογισμό;
- Είναι δυνατόν η τρόικα να έθεσε ως προαπαιτούμενο την κατάργηση των κλάδων μας προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη δόση;
Η απάντηση των καθηγητών ισπανικής και ιταλικής απέναντι σε αυτή την εχθρική για τους κλάδους μας πολιτική δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συστράτευσή μας στον αγώνα όλων των εργαζομένων, όλης της ελληνικής κοινωνίας για ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών.
Θεωρούμε αυτονόητη τη συμπαράσταση της ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών φορέων στον αγώνα μας.
Αναμένουμε τη ρητή καταδίκη της πρότασης κατάργησης των κλάδων μας από τις Ενώσεις των συναδέλφων καθηγητών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.

Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής
Associazione Panellenica degli insegnanti d’italiano
e-mail dell’ associazione: initalgr@gmail.com
mob: 693 2770277 – Fax: (0030) 210 95769
Lambru Veikou 3 18547 Neo Faliro Pireo
ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ /Α.P.PRO.LE
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KAΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ40)
ASOCIACIÓN PANHELÉNICA DE PROFESORES DE LENGUA ESPAÑOLA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Ακαδημίας 63, 3ος όροφος, γραφείο 11,Τ.Κ.10678, ΑΘΗΝΑ,
Τηλ.: 6943701085 Fax: 213-0284648
aplifhi@yahoo.gr, www.paspif.gr
Κατάργηση των κλάδων ΠΕ34 / ΠΕ40 Ιταλικής και Ισπανικής.
http://paspif.gr/34-40-2/