Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2008-2013)Νικόλαος Παππούς,
Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας
Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Κοινό Δελτίο Τύπου

Κοινό Δελτίο Τύπου Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ40) και Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π.
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας των υπουργικών αποφάσεων που καταργούν την ισπανική γλώσσα από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013,
Aγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας,
Με τις με αριθμ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 και 115478/Γ2/21.8.2013 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου, καθώς και της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου.
Αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής είναι η κατάργηση της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
Οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, κανόνων και αρχών του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, κανόνων και αρχών με υπερνομοθετική ισχύ και γενικών αρχών διοικητικού δικαίου και ιδίως το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία, στην ελεύθερη και ακώλυτη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, την αρχή της αξιοκρατίας, την αρχή της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα στην εργασία.
Ιδιαιτέρως κρίσιμο στοιχείο για την έκβαση της υποθέσεως, το οποίο και πρέπει να μελετηθεί, είναι η πράξη 26/2013 (προηγούμενη γνώμη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την οποία κινούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να λάβουμε αντίγραφό της το συντομότερο δυνατό.
Ως εκ τούτου προτείνεται η άσκηση άμεσα αιτήσεως ακυρώσεως κατά των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας με σκοπό την ακύρωση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων από το σύνολο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι, δεδομένων των συνθηκών στο χώρο της δικαιοσύνης σήμερα, δεν προτείνεται (και για λόγους κόστους) η άσκηση αιτήσεως αναστολής – ασφαλιστικών μέτρων.
Οι 27 εκ των 31 μόνιμων καθηγητών της Ιταλικής γλώσσας έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση της Ιταλικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και έχουν αναθέσει την προσφυγή τους (αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης) στο δικηγόρο και γνωστό συνταγματολόγο – αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κο Γεώργιο Κατρούγκαλο.
Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον κο Κατρούγκαλο και μας ενημέρωσε ότι το κόστος για την ανάληψη της υπόθεσής μας, ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.
Όσο περισσότεροι συνάδελφοι συμμετάσχουν, το κόστος συμμετοχής θα μειωθεί κατ’ άτομο, δηλαδή αν τελικά αποφασίσουν να συμμετάσχουν 60 συνάδελφοι καθηγητές Ισπανικής το κόστος συμμετοχής θα περιοριστεί στα 25 ευρώ κατ’ άτομο.
Αρκετοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε πειστεί ότι το ζήτημα της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) υπήρξε ένα όνειρο θερινής νυκτός, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες και στερείστε της δυνατότητας να συνεισφέρετε οικονομικά και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να θεωρείτε ότι στο μέλλον μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος Υπουργός Παιδείας, ή ευνοϊκότερες οικονομικές συγκυρίες να επιτρέψουν την επανεξέταση του ζητήματος της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).
Επειδή έχουμε πάψει να πιστεύουμε σε πολιτικές υποσχέσεις και επειδή ο μοναδικός θεσμός που ακόμη απολαύει της εμπιστοσύνης των πολιτών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι ο θεσμός της Δικαιοσύνης, όσο χρονοβόρες και δαπανηρές και αν αποδεικνύονται οι δικαστικές διαδικασίες, σας καλούμε να συμμετάσχετε οικονομικά σ’ αυτό το εγχείρημα, όχι επειδή είμαστε βέβαιοι για τη θετική κατάληξη της εκδίκασης της προσφυγής - αίτησης ακύρωσης, αλλά επειδή κάποια στιγμή στη ζωή σας επιλέξατε συνειδητά, ή έτυχε να σπουδάσετε και να εντρυφήσετε στο γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής γλώσσας, επειδή θεωρείτε ότι οι μαθητές και τα παιδιά σας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής της εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), επειδή ως ενεργοί πολίτες δεν αρέσκεστε στο να λαμβάνουν κάποιοι άλλοι αποφάσεις για εσάς, ή δεν παραμένετε απαθείς στον καναπέ σας και αναμένετε ως λαθρεπιβάτες να δραστηριοποιηθούν άλλοι για εσάς για να εμφανιστείτε στο προσκήνιο μόνο όταν προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για τον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής σ’ ένα μελλοντικό ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών.
Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου του 2013 εκπνέει η προθεσμία προκειμένου να προσβληθούν δια αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι Υπουργικές αποφάσεις που καταργούν το μάθημα της Ισπανικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
Περί τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουμε απαντήσει στον κο Κατρούγκαλο αν θα του αναθέσουμε την υπόθεση, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να συντάξει το δικόγραφο της προσφυγής – αίτησης ακύρωσης.
Στο εν λόγω προσφυγή – αίτηση ακύρωσης έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι των τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι διαθέτουν ισότιμο πτυχίο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των 60 συναδέλφων φοιτητών - αποφοίτων - καθηγητών Ισπανικής, ώστε να μειωθεί το κόστος συμμετοχής στα 25 ευρώ κατ’ άτομο, κρίνουμε ότι δεν έχει νόημα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον με την απευκταία μη συμμετοχή σας αποδειχθεί και εμπράκτως ότι το ζήτημα της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δεν αφορά τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή το σύνολο των φοιτητών και αποφοίτων των πανεπιστημιακών τμημάτων εν Ελλάδι που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής γλώσσας.
Στη μαζική συμμετοχή σας εναπόκειται να αποδείξουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Αποφασίστηκε για την αποφυγή ασυνεννοησίας και αργοπορίας ως προς τη συγκέντρωση των χρημάτων, μέσω της κατάθεσης χρημάτων σε διαφορετικούς λογαριασμούς διαφορετικών Συλλόγων, με τη συναίνεση και του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, τα χρήματα να κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού 00088468390-7 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό του νέου Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ 40) - Παλαιός Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ), ο οποίος εδώ και λίγους μήνες εκπροσωπεί θεσμικά όλους τους καθηγητές Ισπανικής Γλώσσας που εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσφυγή – αίτηση ακύρωσης, πρέπει να δηλώσουν αρχικά τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συναδέλφου κας Αθανασίας Ανδρομανέτσικου, ώστε σε περίπτωση που δείξουν ενδιαφέρον περισσότεροι από 60 συνάδελφοι καθηγητές Ισπανικής να επανεξετάσουμε τη μείωση του αρχικού κόστους συμμετοχής, δηλαδή τα 25 ευρώ κατ’ άτομο: nasia@freemail.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Απευθύνουμε έκκληση στην Πρόεδρο και τα Μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και στους Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων και στα Μέλη Σ.Ε.Π του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του Ε.Α.Π να ενημερώσουν άμεσα τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές τους.
Απευθύνουμε έκκληση στην A.S.P.E. και στο Ινστιτούτο Θερβάντες να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.
Απευθύνουμε έκκληση στην Εταιρεία Ελλήνων Ισπανιστών να ενημερώσει άμεσα τα μέλη της.
Απευθύνουμε έκκληση στην Ισπανική Πρεσβεία να δραστηριοποιηθεί την ύστατη αυτή στιγμή και να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν στον τομέα της άσκησης εκπαιδευτικής διπλωματίας.
Υ.Γ. Για τη νομική διάσταση του ζητήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στη:
Δικηγορική Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας & Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα-Κολωνάκι 10675
Τηλ.: 210 6993486
Email: gkatr@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , kpk.lawoffice@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ. : Σουμίλας Χριστόφορος
Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.: Ζησίμου Ηλιάνα Σοφία
Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ.) Πληροφορίες: Σουμίλας Χριστόφορος, πρόεδρος ΔΣ Ακαδημίας 63, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 6943-701085, Fax: 210-3825708, e-mail: aplifhi@yahoo.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , site: www.paspif.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π. (ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.) Πληροφορίες: Ζησίμου Hλιάνα Σοφία, πρόεδρος ΔΣ Βυζαντίου 88, Καλογρέζα, Τ.Κ. 14234 Τηλ.: 6977019801 – 6951000319 – 2111114893 email: Licenciados.isp@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , site: http://licenciadosisp.blogspot.com/

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτησh

-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους
2012-2013


καταθέτουν εκ νέου:

α) μόνο


όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή

διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης

δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό

ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).


β)


το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν,

εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.


Α.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποίηση) βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση

δεν θα γίνεται δεκτή.


Β.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών

κατηγοριών, ο υποψήφιος δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.


2.

Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013
οφείλουν να

υποβάλουν:


α)


το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β)


το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

Α.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται

δεκτή.


Β.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών

κατηγοριών, δεν θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του

υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2013-2014 κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υπο βά λο υν αί τη ση μ ε τα απ αρ αί τη τ α δικ αιο λο γ η τ ικ ά α π ό 12 – 08 – 2013 έ ως 23 – 08 – 2013

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Μη ύπαρξη δημοσιονομικού οφέλους από την κατάργηση των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ34 Ιταλικής και ΠΕ40 Ισπανικής,


Μη ύπαρξη δημοσιονομικού οφέλους από την κατάργηση των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ34 Ιταλικής και ΠΕ40 Ισπανικής,
του συναδέλφου Νίκου Παππού.
Eπιστολή στο Κοινοβούλιο για την κατάργηση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.
Η παρούσα επιστολή άρχισε να αποστέλλεται την 11η Ιουλίου και η αποστολή της ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες στις 12 Ιουλίου 2013.
Η επιστολή στάλθηκε, μέσω συγκεντρωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μελών-Βουλευτών όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που απαρτίζουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πλην της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής, καθώς και σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.
Αυτό έγινε για να αποφευχθεί η καθυστέρηση που θα δημιουργούσε η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον/στην κάθε Βουλευτή και Ευρωβουλευτή ξεχωριστά.
Επειδή δεν υπάρχει πλέον για εμάς τους καθηγητές Ιταλικής και της Ισπανικής ο θεσμικός χρόνος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, των 25 ημερών για απαντήσεις σε αναφορές, ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, στόχος μας είναι οι Βουλευτές να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να παρέμβουν άμεσα στη συζήτηση που διεξάγεται από χθές, σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του οποίου η ψήφιση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου.
Το κείμενο της επιστολής, ανάλογα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία απευθύνεται, εμφανίζει διαφορές στην προσφώνηση και σε κάποια σημεία στο περιεχόμενό του.
Σας γνωστοποιώ την επιστολή που στάλθηκε στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, οι οποίες συναποτελούν τη νέα Κυβέρνηση.
Εύχομαι οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής να εξαιρεθούν από την λίστα των υπό κατάργηση κλάδων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
…………………………………………………………………
Aξιότιμα Μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με το Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο σκοπεύετε να ψηφίσετε στο Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 82 – «Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», συμπεριλαμβάνετε στους υπό κατάργηση κλάδους και τους νεοσύστατους και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, οι οποίοι συστάθηκαν επί Υπουργίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και Άρη Σπηλιωτόπουλου, καθώς και επί Υφυπουργίας Ανδρέα Λυκουρέντζου και Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου.
Ο κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής συστάθηκε με το υπ’ αρ. 204/ 2-6-2006 Π.Δ. (ΦΕΚ 208/τ.Α’/4-10-2006) και με το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Ε.Π.Θ της 29ης Αυγούστου 2008 ανακοινώθηκε η εισαγωγή της Ιταλικής γλώσσας από το σχολικό έτος 2008 – 2009 σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
Η παραπάνω δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πέντε καινοτόμων πολιτικών με τίτλο «Έλληνας πολίτης της Ευρώπης – Έλληνας πολίτης του κόσμου» που εγκαινίασε η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ και συγκεκριμένα στη γλωσσομάθεια και την πολυγλωσσία.
Mε την υπ’ αρ. 111800/Γ2/02.09.2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, αποφασίστηκε η είσοδος της Ιταλικής γλώσσας στα Γυμνάσια όλης της χώρας.
Ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής συστάθηκε με την υπ’ αρ. 43140α /Δ2/17-08-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1802/31-08-2009, τ. Β΄) και ανακοινώθηκε ότι από το σχολικό έτος 2009 – 2010 θα εισαχθεί και η Ισπανική Γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 105957/Γ2/03-09-2009 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σήμερα στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρετούν ανά την επικράτεια 31 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής από τους οποίους οι 18 είναι πολύτεκνοι, ενώ δεν υφίσταται ουδείς μόνιμος καθηγητής Ισπανικής, διότι ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής συστάθηκε μεταγενέστερα της τελευταίας προκήρυξης του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών (υπ.αρ 3Π/2008 – ΦΕΚ 516/08-10-2008).
Επί Υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου και επί Υφυπουργίας Εύης Χριστοφιλοπούλου με την υπ’ αρ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1575) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ προστέθηκε ως προϋπόθεση, με σκοπό την αναστολή της διδασκαλίας των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής), η ανάγκη ύπαρξης οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) που θα διδάσκονται οι μαθητές.
Με 3.163 διορισμένους εκπαιδευτικούς Γαλλικής, 1.744 διορισμένους εκπαιδευτικούς Γερμανικής – (Αριθμός υπηρετούντων εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής έως 30 – 07 – 2012, σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσίευσε η εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ σε άρθρο του Μιχάλη Νοβολιανίτη στις 6 Αυγούστου του 2012: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63694477), 31 διορισμένους εκπαιδευτικούς Ιταλικής και 0 διορισμένους εκπαιδευτικούς Ισπανικής ανά την επικράτεια, κατέστη ολοφάνερο ότι οι μαθητές, ακόμη και αν ενημερώνονταν και επέλεγαν τις νέες ξένες γλώσσες (Ιταλική, Ισπανική), ελλείψει διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, ήταν υποχρεωμένοι να επιλέξουν μεταξύ των παλαιών προσφερόμενων ξένων γλωσσών (Γαλλικής, Γερμανικής).
Παρόλο που υπήρξαν προφορικές διαβεβαιώσεις από το νυν Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ως προς την κατάργηση της προϋπόθεσης περί ύπαρξης μόνιμου εκπαιδευτικού και την αλλαγή της Υ.Α. για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), ώστε να μπορούν να προσληφθούν και ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής και Ισπανικής, ελλείψει μόνιμου διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, αποφασίζετε σήμερα να καταργήσετε τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής και να μας στερήσετε ακόμη και την ελπίδα, όταν και όποτε ανακάμψει δημοσιονομικά το κράτος, να αξιοποιήσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεσπίσατε εσείς για εμάς τους πτυχιούχους των τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ και Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π και Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Για ποιο λόγο ιδρύθηκαν τα τμήματα της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και επιπλέον εσείς αποφασίσατε να διατηρήσουν την αυτονομία τους στο Σχέδιο Αθηνά; Για να παράγουν ανέργους, ή για να διδάσκουν κάποιοι/κάποιες το γνωστικό τους αντικείμενο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
Δημιουργείται η εντύπωση ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α λειτουργεί μεροληπτικά, διότι ενώ έχει ανασταλεί από το σχολικό έτος 2011 – 2012 η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια) και επίκειται η κατάργηση των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) διατηρείται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), εισάγεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού), βάσει της υπ’ αρ. Φ.12/773/77094/28-07-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1139/2006) του ΥΠ.Ε.Π.Θ και με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/04-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B’ 1493/2012) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, συστήνονται οι κλάδοι ΠΕ 05 Γαλλικής και ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σας παρακαλώ θερμά στη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου να επανεξετάσετε και να εξαιρέσετε από την επικείμενη κατάργηση τους νεοσύστατους και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, oι οποίοι δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι από το σχολικό έτος 2011 – 2012 με την προσθήκη της προϋπόθεσης περί ύπαρξης μόνιμου εκπαιδευτικού στην υπ’ αρ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1575) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, σταμάτησαν να προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές Ιταλικής και Ισπανικής και από την τελευταία έκδοση της υπ’ αρ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08-10-2008) προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στην οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά η σύσταση των λιγοστών 9 θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για το νεοσύστατο κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, έκτοτε δεν εκδόθηκε νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών, ώστε να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.
Οι νεοσύστατοι και χωρίς διορισμένο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής δεν επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν ευθύνονται για τους διορισμούς που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες από τις παρελθούσες πολιτικές ηγεσίες.
Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής, Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας
http://paspif.gr/e-4-40/
 

Διαμαρτυρία για την προτεινόμενη κατάργηση Iταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

              

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


 


 


Αθήνα, 11.7.2013


 


 


Τα μέλη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την προτεινόμενη κατάργηση των ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 (Iταλικής και Ισπανικής Γλώσσας) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


 


Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει αυτήν την κατάργηση του συνόλου των οργανικών θέσεων των καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας συνιστά κατάφωρο πλήγμα στην Δημόσια Παιδεία, καθώς περιορίζεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας.


 


Θεωρούμε ότι, στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η Πολιτεία οφείλει να εξοπλίζει τους νέους με γνώσεις και εφόδια που θα τους επιτρέπουν να σταθούν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον με αξιώσεις. Και η γλωσσομάθεια είναι σαφώς ένα από τα πλέον ουσιαστικά ‘εργαλεία’. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες η γλωσσομάθεια συνιστά ένα απαραίτητο συγκριτικό πλεονέκτημα.


 


Καλούμε με τον πλέον έντονο τρόπο την Πολιτεία να ανακαλέσει την απόφαση για την κατάργηση των κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40 (Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας) και να μην περιορίσει την δημόσια και δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών, ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εφόδια για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.


 


Επιπλέον, η κατάργηση των θέσεων θέτει τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα με δυσμενέστατες επιπτώσεις στους ίδιους και στις οικογένειές τους.


 


 


Εκ μέρους του Τμήματος


Φρειδερίκη Μπατσαλιά


Πρόεδρος

http://www.gs.uoa.gr/proboli-newn/diamartyria-gia-thn-proteinomenh-katarghsh-italikis-kai-ispanikis-glossas-sth-deyteroba8mia-ekpaideysh.html

Ευχαριστουμε για την συμπαράσταση

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -
Αθήνα, 11/7/2013,
Τελικά το βαρέλι δεν έχει πάτο -
Στο νομοσχέδιο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα, το νέο «μίνι μνημόνιο» που πρόκειται να ψηφιστεί την ερχόμενη βδομάδα στη Βουλή, συμπεριλαμβάνεται η πρόταση κατάργησης των κλάδων ιταλικής (ΠΕ 34) και ισπανικής (ΠΕ 40).
Δεν μας εξέπληξε αυτή η πρόταση καθώς μετά από τρία χρόνια εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών, τρία χρόνια συνεχούς υποβάθμισης του αγαθού της Δημόσιας Παιδείας, τρία χρόνια μισθολογικών περικοπών, ξεθεμελιώματος εργασιακών δικαιωμάτων και διάλυσης της κοινωνίας στο σύνολό της, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι πρέπει να έχουν πειστεί πλέον πως και το πιο απίθανο είναι πιθανό στην Ελλάδα!
Δεν παύει, σε κάθε περίπτωση, αυτή η πρόταση να αποτελεί ένα ακόμη δείγμα προχειρότητας και ακραίας, τυφλής και δογματικής νεοφιλελεύθερης προσήλωσης της κυβέρνησης. Αναρωτιόμαστε:
- Τι δημοσιονομικό όφελος θα προκύψει από την κατάργηση δύο κλάδων που δεν επιβαρύνουν καθόλου τον προϋπολογισμό;
- Είναι δυνατόν η τρόικα να έθεσε ως προαπαιτούμενο την κατάργηση των κλάδων μας προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη δόση;
Η απάντηση των καθηγητών ισπανικής και ιταλικής απέναντι σε αυτή την εχθρική για τους κλάδους μας πολιτική δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συστράτευσή μας στον αγώνα όλων των εργαζομένων, όλης της ελληνικής κοινωνίας για ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών.
Θεωρούμε αυτονόητη τη συμπαράσταση της ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών φορέων στον αγώνα μας.
Αναμένουμε τη ρητή καταδίκη της πρότασης κατάργησης των κλάδων μας από τις Ενώσεις των συναδέλφων καθηγητών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.

Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής
Associazione Panellenica degli insegnanti d’italiano
e-mail dell’ associazione: initalgr@gmail.com
mob: 693 2770277 – Fax: (0030) 210 95769
Lambru Veikou 3 18547 Neo Faliro Pireo
ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ /Α.P.PRO.LE
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KAΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ40)
ASOCIACIÓN PANHELÉNICA DE PROFESORES DE LENGUA ESPAÑOLA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Ακαδημίας 63, 3ος όροφος, γραφείο 11,Τ.Κ.10678, ΑΘΗΝΑ,
Τηλ.: 6943701085 Fax: 213-0284648
aplifhi@yahoo.gr, www.paspif.gr
Κατάργηση των κλάδων ΠΕ34 / ΠΕ40 Ιταλικής και Ισπανικής.
http://paspif.gr/34-40-2/

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Aprende Español con Eureka - Aprendizaje de idiomas

Aprende Español con Eureka - Aprendizaje de idiomas
Η Alcalingua – το διεθνές κέντρο γλωσσών -του Πανεπιστημίουο Alcalá της Ισπανίας και η εταιρεία Telefónica – με το πρόγραμμάτης Telefónica Learning Services- έχουν αναπτύξει δύο  εφαρμογές για κινητές συσκευές ipad  με ολοκληρωμένα μαθήματα Ισπανικών που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για ένα προτοποριακό πρόγραμμα με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά και υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια θα διπλασιαστεί ο αριθμός των μαθητών που θα μαθαίνουν σαν δεύτερη ή τρίτη την Ισπανική γλώσσα .

 Απευθύνεται σε παιδιά από 3-16 ετών με δύο εφαρμογές. Την εφαρμογή "Eureka" -aventuras en español για εφήβους που φτάνει ως το επίπεδο Β2 και για παιδιά που φτάνει εως το επίπεδο Α2  την εφαρμογή "Los Navegantes"

Συνεργάτης του προγράματος είναι η κυρία Ana Blanco εκπαιδευτικός και συγγραφέας , μας είχε διδάξει και στο Θερινό πρόγραμμα που είχε γίνει σε συεργασία του Πανεπιστημίου Alcalá  με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με αυτή την εφαρμογή ο μαθητής με διαδραστικό τρόπο  μαθαίνει την γλώσσα παίζοντας , λύνοντας σταυρόλεξα , πάζλ ,κλπ.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει, πολλές διαδραστικές δραστηριότητες γίνεται πρακτική ακουστικών , γραπτών δεξιοτήτων καθώς και ανάγνωσης.Επίσεις περιλαμβάνεται ένα «οπτικό» λεξικό και καρτέλες γραμματικής.

Τα αρχικά μαθήματα είναι δωρεάν ενώ τα υπόλοιπα κοστίζουν 0,86 λεπτά το κάθε ένα και βρίσκονται στο Apple Store

Η εφαρμογές αυτές απότελούν ένα βοήθημα για τον δάσκαλο ή τον γονιό  ώστε με ένα υπέροχα πρακτικό , διασκεδαστικό και σύγχρονο τρόπο να φτάνουν οι μαθητές δυναμικά και «βήμα – βήμα» στην κατάκτηση της γλώσσας.

 

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, το πολιτιστικό περιοδικό Sol Latino,το Instituto Cervantes και οι Εκδόσεις Γαβριηλίδης διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά μια “ελληνο-πανισπανική” γιορτή με κεντρικό θέμα το βιβλίο «Εκατό Χρόνια Μοναξιάς», του Κολομβιανού συγγραφέα, βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.
Πού – Πότε – Πώς
Τόπος: Poems & Crimes (Εκδόσεις Γαβριηλίδης), Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι.
Ημερομηνία: Τρίτη 23 Απριλίου, από τις 8 μ.μ.
Ανάγνωση στα ελληνικά και τα ισπανικά.
Είσοδος ελεύθερη.
Εάν θέλετε να συμμετέχετε και να διαβάσετε τοΕκατό Χρόνια Μοναξιάς, στείλτε e-mail στο bibate1@cervantes.es αναφέροντάς μας το απόσπασμα που θέλετε να διαβάσετε (μάξιμουμ 25 γραμμές /άτομο

Διεθνήςς Ημέρας Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου


Φτιάχνοντας ένα βιβλίο

Επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, το πολιτιστικό περιοδικό Sol Latino, το Ινστιτούτο Θερβάντες και οι Εκδόσεις Γαβριηλίδης διοργανώνουν δύο εργαστήρια για μικρά παιδιά. Με αφετηρία την ανάγνωση ενός παραμυθιού, τα παιδιά θα εικονογραφήσουν το δικό τους βιβλίο. Στη συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός βιβλίου στο τυπογραφείο των Εκδόσεων Γαβριηλίδης.

Πού – Πότε – Πώς

Τόπος: Poems & Crimes (Εκδόσεις Γαβριηλίδης), Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι.
Ομάδα 1: Σάββατο 30 Μαρτίου, από τις 11.30 ως τη 1.30: 20 αγοράκια και κοριτσάκια 6 έως 8 χρονών.
Ομάδα 2: Σάββατο 6 Απριλίου, από τις 11.30 ως τη 1.30: 20 αγοράκια και κοριτσάκια 9 έως 12 χρονών.
Τα εργαστήρια θα γίνουν στα ελληνικά και τα ισπανικά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Εγγραφές:
bibate1@cervantes.es
Ομάδα 1: ως και τις 27 Μαρτίου.
Ομάδα 2: ως και τις 3 Απριλίου).
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα σας επιβεβαιώσει με
e-mail τη συμμετοχή σας στο εργαστήρι

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ASPE κοπή πίτας


 

Estimados socios y amigos de la Asociación:

 

La Asociación de profesores de español e hispanistas en Grecia (ASPE) se complace en invitarlos a celebrar la apertura del año 2013 con la tradicional kopi pitas que tendrá lugar en la nueva sede de la asociación: Mavrokordatou 1- 3, 7º.piso, oficina 3,

el día sábado 23 de febrero,  a las 19:30 h.

 

Esperamos contar con su presencia,

La Junta Directiva

 

 

 

 

 

 

 

 


Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου,

 

Ο Σύλλογος των εν Ελλάδι καθηγητών της Ισπανικής και Ισπανιστών (ΣΕΚΙ) έχει την τιμή να σας καλέσει να γιορτάσουμε μαζί την κοπή πίτας για το 2013 στην καινούργια έδρα του Συλλόγου

Μαυροκορδάτου 1-3, 7ος όροφος, γραφείο 3,

το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 19.30

 

Ελπίζουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Maltrato entre alumnos Bullying Guías prácticas

Bullying "Ταμπουκισμός" Maltrato entre alumnos , acoso escolar  σε όποια γλώσσα κι αν το προφέρουμε πρόκειται για ένα φαινόμενο με αυξανόμενες διαστάσεις ανάμεσα στους μαθητές στα σχολεία και το internet όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού . Στον πιό κάτω σύνδεσμο υπάρχει μαι αναλυτική παρουσία ση του φαινομένου και πρακτικές οδηγίες για γονείς εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε να ενημερωθούμε από την μια αλλά και να ενδυναμώσουεμ τα παιδιά, στην αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων και δυσάρεστων καταστάσεων. Αξίξει τον κόπο να το μελετήσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας από οποιαδήποτε θέση κι αν βρισκόμαστε

Πρόγραμμα ΚΠΓ Μάιος 2013

Πρόγραμμα ΚΠΓ Μάιος 2013

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

"nuestros tiempos verbales" (videoclip de Mario Viñuela)
NUESTROS TIEMPOS VERBALES

Si es presente, te amo

Si es futuro, te amaré

Fue perfecto y te he amado

Eso ya lo sabes bien

Imperfecto, querías

Imperativo, quiéreme

He sabido quererte

He sabido perder

Son nuestros tiempos verbales, tan perfectos

Tan fáciles de memorizar

Nuestros tiempos verbales, imperfectos,

Tan complicados de conjugar

Subjuntivo, si fuese

Tan sencillo tener

Un futuro perfecto

Y tan simple a la vez

Son nuestros tiempos verbales, tan perfectos

Tan fáciles de memorizar

Nuestros tiempos verbales, imperfectos,

Tan complicados de conjugar

Infinitivo es cantar, beber, reír, soñar y querer

Saber que así no puedo volver

Mentir, sentir que todo termina

Participio: perdido, dispersa, molesto, contenta, tan cuerdo

Que noto que ya no estás cerca

Tan loco de amor

Y gerundio: besando, pensando, sintiendo, llorando

Saltando, corriendo, comiéndote a besos

Haciendo el amor

Son nuestros tiempos verbales, tan perfectos

Tan fáciles de memorizar

Nuestros tiempos verbales, imperfectos,

Tan complicados de conjugar

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/pinakas1.jpg
Συγχώνευση για τα τμήματα Γαλλικής ,Γερμανικής, Ιταλικής ,Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας Της Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ απορρόφησής τους από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και μετονομασία του νέου τμήματος σε τμήμα Ξενων γλωσσών και Φιλολογίας. Το ίδιο ισχύει για τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΠΘ. Το τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΞΓΜΔ)Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμου