Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών

Σύσταση Νέων οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών
Εγκρίθηκαν 2.000 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
Τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και δύο χιλιάδων ενενήντα έξι (2.096) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί του σχολικού έτους 2009-2010, ενέκρινε με απόφασή του το υπ. Οικονομίας.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


1) 611 οργανικές θέσεις στον κλάδο των δασκάλων ΠΕ 70.

α) 34 θέσεις από ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων.

β) 77 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ολοήμερα το 2008.

γ) 500 θέσεις για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας δημοτικών σχολείων.

2) 366 οργανικές θέσεις στον κλάδο των νηπιαγωγών ΠΕ 60.

α) 52 θέσεις από ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων.

β) 141 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων νηπιαγωγείων που χαρακτηρίστηκαν

ολοήμερα το 2008 και το 2009.

γ) 173 θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας νέων κλασικών τμημάτων νηπιαγωγείων.

3) 77 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 06 Αγγλικής γλώσσας.

4) 14 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής αγωγής.

5) 58 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ 16 Μουσικής.Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΕ01 Θεολόγοι 79

ΠΕ03 Μαθηματικοί 17

ΠΕ04 Φυσικοί - Χημικοί - Βιολόγοι -Γεωλόγοι 149

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 73

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 167

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας 122

ΠΕ08 Καλών Τεχνών 65

ΠΕ09 Οικονομολόγοι 87

ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι 57

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 366

ΠΕ12 Μηχανικοί 25

ΠΕ13 Νομικής και Πολιτικών Επιστημών 39

ΠΕ14 Ιατροί - Οδοντίατροι -

Φαρμακοποιοί - Νοσηλευτές 75

ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας 34

ΠΕ16 Μουσικοί 129

ΠΕ17 Τεχνολόγοι 134

ΠΕ18 Πτυχιούχοι ΤΕΙ 289

ΠΕ19 Πληροφορικής ΤΕΙ - ΑΕΙ 80

ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών 42

ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και

Θεωρίας της Επιστήμης 25

ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας 14


ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας 16

ΤΕ16 Μουσικής 12

Αναπληρωτές

Η πρόσληψη 9.000 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2009/10 εγκρίθηκε, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα εγκρίθηκε η πρόσληψη 11.915 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (3.600.000 ώρες) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν εκτός των άλλων η πρόσληψη 30 Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 35 μονίμων Εκπαιδευτικών, αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), στα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, 37 μονίμων Εκπαιδευτικών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, 150 Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κλπ. http://www.meafora.gr/?p=1302
http://www.edugate.gr/ek-ty/22-08-09-20

Δεν υπάρχουν σχόλια: