Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Feliz Pascua


Quieridos amigos y compañeros
Os deseamos que Pascua sea un día llena de amor y alegría.
¡Feliz Pascua a todos!

Δεν υπάρχουν σχόλια: