Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

TALLER DE PIÑATAS / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “Piñatas”


Queridos padres,  Αγαπητοί γονείς,

 

Os enviamos información en nuestro blog sobre el Taller de piñatas y la Fiesta Navideña Iberoamericana que tendrán lugar el día 15 de diciembre en nuestro Instituto.

 

Σας στέλνουμε  πληροφορίες από το blog μας για το εργαστήρι του “Piñatas” και την Ιβεροαμερικανική Χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου στο Ινστιτούτο μας.

 

TALLER DE PIÑATAS (Biblioteca Juan Carlos Onetti, de 11 a 12.30) / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του “Piñatas” (Βιβλιοθήκη Juan Carlos Onetti, από 11 έως 12.30)

 


 

Plazas limitadas: 16 niños y niñas de 4 a 7 años, acompañados de un adulto: inscripción (bibate1@cervantes.es) por estricto orden de llegada. El personal le confirmará su inscripción por correo electrónico. Por favor, no se presente el día de la actividad si no ha contactado antes con la biblioteca. Muchas gracias por su comprensión.

 

Περιορισμένες θέσεις: 16 παιδιά από 4 έως 7 ετών που θα συνοδεύονται από ένα ενήλικα. Εγγραφή (bibate1@cervantes.es) με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Το προσωπικό θα επιβεβαιώσει την εγγραφή σας μέσω e-mail.  Σας παρακαλούμε να μην προσέλθετε την ημέρα της δραστηριότητας αν δεν έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 

FIESTA NAVIDEÑA IBEROAMERICANA (para todos) / Ιβεροαμερικανική Χριστουγεννιάτικη γιορτή (για όλους)

 


 

Saludos cordiales, Χαιρετισμούς

 

 

 

Ana Roca Gadea

Jefa de Biblioteca

Biblioteca Juan Carlos Onetti

Instituto Cervantes de Atenas

Mitropóleos, 23 10557 Atenas (Grecia)

Tel. +30 2103634117 Fax +30 2103647233 

Δεν υπάρχουν σχόλια: