Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίος 2012


Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίος 2012

Από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο

β) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·       Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

·       Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

·       α. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),

·       β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).

·       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

·       Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 12-09-2012 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.minedu.gov.gr
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/past_papers_es.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: