Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Επαναλειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου

Όπως ίσως γνωρίζετε, κύρια αποστολή των Γραφείων Διασύνδεσης που λειτουργούν στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα είναι τόσο η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, μέσα από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους φορείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όσο και η παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης και ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δια βίου μάθησης. Το ΓΔ του ΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιομορφία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εργαζόμενοι, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξ' αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους σε μια σειρά από θέματα όπως: • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών κ.λπ.) • Επαγγελματικός Προσανατολισμός • Σύνδεση με αγορά εργασίας • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών • Ερευνητικά Προγράμματα, Προγράμματα Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης • Υποτροφίες Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην κατεύθυνση της άρσης των δυσκολιών ένταξής τους στην κοινωνία της δια βίου μάθησης και την αγορά εργασίας. Υπό τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, το ΓΔ του ΕΑΠ θα επιδιώξει να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην αναζήτηση επαγγελματικών διεξόδων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες δικτύωσης και σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι υπηρεσίες του ΓΔ παρέχονται δωρεάν. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ, πέρα από τις δυνατότητες πληροφόρησης και υποστήριξης που τους προσφέρονται δια ζώσης, τηλεφωνικά ή/και μέσω email, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε μία σειρά υπηρεσιών μέσω της εγγραφής τους στον ιστότοπο του ΓΔ. Η λειτουργία και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό την διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης. Στην παρούσα φάση και μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος δυναμικός ιστότοπος του ΓΔ του ΕΑΠ, ο οποίος μεταξύ άλλων θα διαθέτει εφαρμογές δυναμικής αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον επικαιροποιημένο και ενεργό πλέον ιστότοπο του ΓΔ (http://career.eap.gr). Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το έμπειρο προσωπικό του ΓΔ είναι στη διάθεσή σας, για να σας εξυπηρετήσει. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Αθ. Μιχιώτης, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΓΔ ΕΑΠ mihiotis@eap.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: