Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση

Κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων στα σχολεία
στο πλαίσιο του Έτους Ελύτη 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: