Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Υποστήριξη στους πληγέντες της Χιλής

La comunidad chilena, con el apoyo de diversas organizaciones y de nuestra Embajada, está organizando una actividad solidaria con la actuación de varios artistas latinoamericanos el domingo 14 de marzo en Enzzo de Cuba (Ag. Paraskevi 70, Burnazi, Atenas) a partir de las 12:00 hrs. La entrada tiene un valor de 15 euros.
A quienes se interesen en ayudar en esta iniciativa en beneficio de los damnificados de Chile, les agradeceremos contactar a la Sra. Angélica Contreras al fono 6947828355.

Para donaciones, aquí es la info en castellano/griego:
Les informamos a aquellas personas que deseen colaborar con los dammificados en Chile, que la Presidencia de la República ha solicitado que esta ayuda sea canalizada en dinero, para este objetivo existen las siguientes opciones:
1.- La cuenta del Ministerio del Interior, Nº 4545 del Banco del Estado (el Código SWIFT de BancoEstado es BECHCLRM), que es la cuenta a la que históricamente se le hacen llegar recursos humanitarios a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).
2.- O bien directamente a nuestra Oficina Consular, cuenta "Consulado de Chile " Nº 033-014853-145 del Banco HSBC. Al momento de efectuar el depósito en esta cuenta, mucho les agradeceremos indicar su nombre y la frase "AYUDA CHILE", para distinguir esta colaboración solidaria de los depósitos regulares provenientes de los cobros por concepto de arancel consular. La ayuda depositada por Uds. será enviada vía transferencia electrónica directamente a la cuenta indicada en el punto Nº 1.

Ενημερώνουμε εκείνα τα άτομα που επιθυμούν να συνεργαστούν με τους πληγέντες στη Χιλή ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας ζήτησε αυτή η βοήθεια να δοθεί σε χρήματα. Για αυτό το σκοπό υπάρχουν δύο επιλογές:
1.- Είτε με κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών Νο 4545 της Τράπεζας του Κράτους (κωδικός SWIFT της Τράπεζας BANCO ESTADO είναι BECHCLRM), και αντιστοιχεί στον λογαριασμό που από παλιά φτάνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Εθνικό Γραφείο Επειγόντων Περιστατικών (ΟΝΕΜΙ).
2.- Είτε απευθείας στο Προξενικό Γραφείο μας, στο λογαριασμό «Προξενείο της Χιλής» Νο. 033-014853-145 της Τράπεζας HSBC. Την στιγμή που θα κάνετε την κατάθεση σας παρακαλούμε να βάζετε το όνομα του καταθέτη και την φράση «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΧΙΛΗ», για να διακρίνουμε αυτήν την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια από τις καταθέσεις που γίνονται λόγω προξενικών τελών. Τα χρήματα που θα κατατεθούν από εσάς θα στέλνονται απευθείας ηλεκτρονικά στο λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
P.D.
Esta también la cuenta de Cruz Roja Internacional
Τρόποι προσφοράς χρηματικής βοήθειας
Λογαριασμοί στο εξωτερικό:
Χιλιανός Ερυθρός Σταυρός: Τράπεζα CITIBANK, τρέχων λογαριασμός Νο. 9941973331, Κωδικός ΑΒΑ 021000089, Διεύθυνση: 153 East 53 Rd Street 4th floor New York, ΝΥ 10022
Atte.,
Nasly Bernal P.
Sección Consular
Embajada de Chile en Grecia

Δεν υπάρχουν σχόλια: